Varfarin ile Oluşan İlaç ve Besin Etkileşimleri

pdf                                                                                                                       Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 43-47               

Sinem Gürcü, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eczane Birimi, Eskişehir, Türkiye
Ebru Avcı, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eczane Birimi, Eskişehir, Türkiye
Özlem Kutsal, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eczane Birimi, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Tromboembolizm tedavisinde sıklıkla kullanılan varfarin, güçlü bir antikoagülandır. Dar terapötik indeksli bir ilaçtır ve terapötik doz aşıldığında kanama riski oluşmaktadır. Birçok ilaç ve besin ile etkileşimi söz konusudur. İlaç ve besin etkileşimleri sebebi ile tedavi etkinliği azalmakta veya spontan kanamalar meydana gelmektedir. İlaç etkileşimleri advers ilaç reaksiyonlarının küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen, öngörülebilir ve önlenebilir mortalite ve morbidite sebebi olması nedeni ile önemlidir. İlaç etkileşimlerinin önlenmesi hastanede kalış süresinin kısalmasını, yeniden başvuru oranının azalmasını ve tedavi maliyetlerinin azalmasını sağlar. Hastalara uygulanan tedavinin ilaç etkileşimleri açısından incelenmesi, tedavi etkinliğini ve güvenilirliğini artırmaktadır. Bu derlemenin amacı, varfarinin ilaç ve besin etkileşimleri hakkında bilgi düzeyinin artırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Varfarin, ilaç etkileşimleri, besin-ilaç etkileşimleri.

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunabilirim?
Gürcü S, Avcı E, Kutsal Ö. Drug and Food Interactions with Warfarin. Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 43-47.
doi: 10.48176/esmj.2021.16