Roma Mitolojisinin Tıp Terminolojisine Etkisi ve Hastalıklara Verilen İsimlerin Kökenleri

                                                                                                                              

Fatih Aydın, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Fatih Aydın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Mitoloji, insanlığın tarih öncesi zamanlarından beri dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmiş ve büyük hakikatler yanında modern bilimi şaşırtacak doğrulukta bilgiler barındırabilmektedir. Günümüz tıbbında kullanılan birçok hastalık tanısının ve bunların tedavi yönteminin isimleri mitolojik efsanelerin ve kahramanların adından köken almaktadır. Her toplum efsaneyi kendi dili ile anlatmışsa da Roma İmparatorluğu’nun bütün medeniyetlerden toplanmış olduğu bu efsanelerin günümüze ulaşmasında büyük bir payı vardır. Bu yazıda Roma Mitolojisi’nden esinlenerek isimlendirilmiş hastalıkların ve tıbbi terminolojinin kökenleri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıp tarihi, Literatürde tıp, Mitoloji, Konu olarak terminoloji, Roma mitolojisi

 

Eskisehir Med J. Ahead of print.