Makale Gönder

Makaleyi yükleme süresince dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış Başlık sayfası, Ana metin ve varsa Şekil dosyalarının gönderildiğinden emin olunuz. Bu dosyalara ek olarak Telif hakkı devir formu ve tüm yazarlar için hazırlanmış ICMJE potansiyel çıkar çatışmaları için açıklama formu mutlaka yüklenmelidir.

Dergimiz Dergipark platformuna taşınmaktadır. Makale gönderiminizi aşağıda belirtlilen linkten yapabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/eskisehirmedj