Gut ve Paget Hastalığı Birlikteliği; Bir Tesadüf Mü?

pdf                                                                                                                      Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 18-21

Erdal Bodakçi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
İbrahim Vasi, Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Kemiğin paget hastalığı(PH), yaşlanan iskelette meydana gelen fokal bir kemik metabolizması bozukluğudur ve hızlanmış bir kemik yapım-yıkım döngüsü ile karakterizedir. Kemiğin bir alanında veya birden çok alanında görülerek, kemiğin aşırı büyümesine ve kemik bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Yaygın olarak etkilenen bölgeler arasında kafatası, omurga, pelvis ve alt ekstremitenin uzun kemikleri bulunur. Hastaların çoğu asemptomatiktir ve ileri yaş grubunda sık görülür. Bu tür hastalarda teşhis genellikle tesadüfen, kemik kökenli alkalen fosfatazın serum konsantrasyonunun arttığı veya başka bir sebepten çekilen görüntüleme yöntemlerinde kemikte pagetik değişikliklerin olması ile konulur. Hastalık patogenezinde genetik faktörler rol oynar, fakat hastalığın moleküler temeli hala açık değildir. Histopatolojik olarak artmış osteoklast formasyonu ve kemik yıkımını takip eden aşırı yeni kemik oluşumu ile karakterizedir. Gut, hiperürisemi ile ilişkili ve eklemlerdeki ürik asidin kristalleşmesiyle tetiklenen bir inflamatuar artrit türüdür. PH hastalarında hiperürisemi ve gut görülebilir. Bu, hızlanmış kemik yapım- yıkımından artan nükleik asit döngüsüne ikincil olabilir. Bu raporda, gut tanısı olan ve daha sonra PH tanısı alan hastayı ve gut ile PD arasındaki ilişkiyi tartışmak amacıyla sunuyoruz.

 

Anahtar Kelimeler:  Paget hastalığı, hiperürisemi, gut

 

 

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?

Bodakçi E, Vasi İ. Gut ve Paget Hastalığı Birlikteliği; Bir Tesadüf Mü? Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 18-21.

doi: 10.48176/esmj.2020.5