Geniş QRS Kompleks Taşikardisi Olan Hasta: Sebep Sadece Kardiyak mı?

                                                                                                                              

Mustafa Emin Çanakçı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Ruhi Cüre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Seda Bozdoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Potasyum serum düzey değişlikleri kardiyak aritmilere yol açtığı için erken dönemde tanınmalıdır. Acil servisimize bulantı nedeniyle gelen hastanın monitörde geniş QRS kompleksli taşikardisi olduğu saptanmıştır. Hastanın hemodinamisi stabil olmaması sebebi ile kardiyoversiyon yapılarak ritim kontrolü sağlanmıştır. Yaşlılarda ve ek hastalığı olan hastalarda potasyumun atılımı ile ilgili problemler olabileceği ve diyetle alınan potasyum miktarı bilinmediğinden elektrokardiyografi değişikliklerinde potasyum düzey değişikleri akla gelmelidir. Bu şekilde acil servise başvuran ve tedavisi hızla başlanan hastaların sağ-kalım oranları artmakta ve morbidite oranları azalmaktadır

Anahtar Kelimeler: Hiperkalemi, Diyet, Elektrokardiyografi, Ventriküler taşikardi

 

Eskisehir Med J. Ahead of print.