Serebral Venöz Trombozunda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu

pdf                                                                                                                      Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 14-17

Zeynep Özözen Ayas, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Gülgün Uncu, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Serebral venöz tromboz (SVT) genç erişkinlerde görülen önemli bir inme nedenidir. SVT geniş klinik bulgulara sahiptir. Hastalık kalıtımsal ve kazanılmış risk faktörleri ile ilişkilidir. SVT için belirgin bir risk faktörü varlığında bile genetik trombotik faktörlerin her hastada sistematik olarak araştırılması gereklidir. Hastalığın nedeni tedavi edilerek genellikle komplikasyonlar ve rekürrens önlenebilir. Bu yazıda postpartum dönemde SVT tanısı alan demir eksikliği anemisi, akut sinüzit ve MTHFR c.C677T heterozigot ve PAI-1 4G/4G homozigot mutasyonları saptanan 32 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler:  Serebral venöz tromboz, postpartum, çoklu risk faktörü

 
 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?

Özözen Ayas Z, Uncu G. Serebral Venöz Trombozunda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu. Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 14-17.

doi: 10.48176/esmj.2020.4