Nadir Bir Olgu: Non-koroner Sinüs Valsalvadan Köken Alan Sirkumfleks Koroner Arter

pdf                                                                                                                        Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 10-13

Mehmet Özgeyik, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Müfide Okay Özgeyik, Eskişehir Şehir Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Koroner arter anomalileri çok sık görülmemelerine rağmen klinik olarak önemli yansımaları olabilmektedir. Koroner arter çıkış anomalileri, tüm koroner arter anomalilerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Burada miyokart perfüzyon sintigrafisinde inferiyor alanda iskemi görülen bir hastanın sirkumfleks arterinin non-koroner sinus valsalvadan çıkışı bahsedilmiştir.

44 yaşında erkek hasta efor ile gelen baskı tarzı göğüs ağrısı ile merkezimize başvurdu. Alınan anamnez, fizik muayene ve klinik testlerin miyokart perfüzyon sintigrafisi hariç hepsi normaldi. İnferiyor duvarda iskemi görülmesi üzerine koroner anjiyografi yapıldı. İşlem sonucunda sol sinüs valsalvadan çıkan sol ana koroner arterin devamı olması gereken sirkumfleks arter, nadir olarak görülen non-koroner sinüs valsalvadan çıktığı görüldü.

Sonuç olarak kritik darlık olmayan fakat koroner çıkış anomalisi olan hastalarda iskemi meydana gelebilmektedir. Biz bu vakada olan iskemiyi, normalden daha uzun bir seyir gösteren koroner arterin distal yataklarının beslenmesinin ihtiyaç anında daha geç olmasına bağladık.

 

Anahtar Kelimeler:  Koroner Sinus, Sinüs Valsalva, Koroner Arterler

 

 

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?

Özgeyik M, Okay Özgeyik M. Nadir Bir Olgu: Non-koroner Sinüs Valsalvadan Köken Alan Sirkumfleks Koroner Arter. Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 10-13.

doi: 10.48176/esmj.2020.3