COVID-19 ve Erkek Üreme Sağlığı

pdf                                                                                                                        Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 2-4

Coşkun Kaya, Eskişehir Şehir Hastanesi, Uroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Mustafa Sungur, Eskişehir Şehir Hastanesi, Uroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Aykut Aykaç, Eskişehir Şehir Hastanesi, Uroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü – 2 (SARS-CoV-2), Çin’in Wuhan eyaletinden yayılmış ve global bir pandemiye yol açmıştır. Virüs öncelikle solunum yollarını etkilese de ürogenital sistemde etkileri ile ilgili çalışmalar mevcuttur. SARS-CoV-22 virüsünün semende olması, cinsel temasla bulaş ve bu virüsün sperm kalitesine etkisi hala net değildir. COVID-19’dan iyileşen erkeklerle ilgili çalışmalar yapılmıştır; fakat erkek üreme sistemine olası etkileri ve bulaş yolunu aydınlatabilmek için büyük ölçekli topluluk temelli çalışmalara ihtiyaç vardır. Biz bu yazı ile COVID-19’un üreme sağlığı üzerine etkilerini derlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler:  COVID-19, erkek, infertilite, semen

 

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?

Kaya C, Sungur M, Aykaç A. COVID-19 ve Erkek Üreme Sağlığı. Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 2-4.

doi: 10.48176/esmj.2020.1