Basımdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ

1. Hemşirelikte Akademisyen Anne Olmak: Nitel Bir Çalışma
    Being An Academician Mother In Nursing: A Qualitative Study
    Deniz Yiğit, Ayfer Açıkgöz, Sabiha Dulay

 

DERLEME

2. Swanson Bakım Kuramı: Hemşirelik Araştırmalarında Kullanımı
    Swanson Caring Theory: Use in Nursing Research
    Havva Yeşildere Sağlam, Elif Gürsoy