Basımdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ

1. Pediatrik Olgularda Üst Üriner Sistem Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi Etkinliği
   Effectiveness of Retrograde Intrarenal Surgery on Upper Urinary Tract Stones in Pediatric Cases
   Özer Baran, Aykut Aykaç, Ufuk Bozkurt

2. Hemşirelikte Akademisyen Anne Olmak: Nitel Bir Çalışma
    Being An Academician Mother In Nursing: A Qualitative Study
    Deniz Yiğit, Ayfer Açıkgöz, Sabiha Dulay

DERLEME

3. Swanson Bakım Kuramı: Hemşirelik Araştırmalarında Kullanımı
    Swanson Caring Theory: Use in Nursing Research
    Havva Yeşildere Sağlam, Elif Gürsoy