Baş Boyun Bölgesinde Pilomatriksoma: Olgu Sunumu

pdf                                                                                                                       Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 40-42             

Yakup Çil, Eskişehir Şehir Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Hatice Çil, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Pilomatriksoma kıl folükülü matriksinden köken alan benign, kalsifiye ender bir tümördür. Bu yazıda trikilemmal kist ile karıştırılan ve patolojik incelemede pilomatriksoma olduğu anlaşılan olgu sunulmak istenmiştir. Hasta 21 yaşında erkek hasta olup sol medial orbital bölgedeki kitle için plastik cerrahi polikliniğine müracat etti. Hasta lezyonun yaklaşık 1 yıldır var olduğunu ifade etmekteydi. Hastaya lokal anestezi altında eksizyonel biyopsi ameliyatı yapıldı. Patolojik inceleme sonucu pilomatriksoma olarak rapor edildi. Ameliyat sonrası cerrahi komplikasyon gelişmeyen hasta ayaktan takibe alındı.

Anahtar Kelimeler: Trikilemmal kist, Pilomatriksoma, Orbital bölge

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunabilirim?
Çil Y, Çil H. Pilomatrixoma of the Head and Neck Region: A Case Report. Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 40-42.
doi: 10.48176/esmj.2021.15