Ailesel Akdeniz Ateşi ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu

pdf                                                                                                                        Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 22-25

Duygu Arslan Mehdiyev, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Egemen İdiman, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

ÖZET

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) etnik kökenli, tekrarlayan akut ateş ve seröz zarların iltihabı ile karakterize, otozomal resesif geçişli, genetik bir hastalıktır. Multipl skleroz (MS) multifaktöryel etyolojiye sahip santral sinir sisteminin enflamatuar demiyelinizan bir hastalığıdır. FMF seyrinde santral sinir sistemi tutulumu sık görülen bir durum değildir. FMF’in multipl skleroz ile ilişkisi olduğunu savunan görüşler yanı sıra bunun rastlantısal bir birliktelik olduğunu iddia eden görüşler de bulunmaktadır. Bu yazıda FMF tanılı bir hastada multipl skleroz tanısı koyulma süreci paylaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, Ailesel Akdeniz Ateşi, MEFV, Pyrin

 

 

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?

Arslan Mehdiyev D, İdiman E. Ailesel Akdeniz Ateşi ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu. Eskisehir Med J. 2020; 1 (1): 22-25.

doi: 10.48176/esmj.2020.6