Son Sayı

Cilt 1 Sayı 1, 2020

 

EDİTÖRYEL YORUM

1. Yayın Hayatına Başlarken…

     Özge Turgay Yıldırım

 

DERLEME

2. COVID-19 ve Erkek Üreme Sağlığı

     COVID-19 and Male Reproductive Health

     Coşkun Kaya, Mustafa Sungur, Aykut Aykaç

3. Pandemi ve İnsomni

     Pandemia and Insomnia

     Pınar Uzun Uslu

 

OLGU SUNUMU

4. Nadir Bir Olgu: Non-koroner Sinüs Valsalvadan Köken Alan Sirkumfleks Koroner Arter

     A Rare Case: Circumflex Coronary Artery Originating From Non-coronary Sinus Valsalva

     Mehmet Özgeyik, Müfide Okay Özgeyik

5. Serebral Venöz Trombozunda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu

     Multiple Risk Factors for Cerebral Venous Thrombosis: A Case Report

     Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu

6. Gut ve Paget Hastalığı Birlikteliği; Bir Tesadüf Mü?

     Coexistence of Gout and Paget’s Disease; Is it a Coincidence

     Erdal Bodakçi, İbrahim Vasi

7. Ailesel Akdeniz Ateşi ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu

     Coexistence of Familial Mediterranean Fever and Multiple Sclerosis: A Case Report

     Duygu Arslan Mehdiyev, Egemen İdiman