Dergimiz Dergipark platformuna taşınmıştır

Eskisehir Medical Journal, Dergipark platformuna taşındığından Cilt 2 Sayı 2 ve bundan sonraki sayıların yayınlanması Dergipark platformunda yapılacaktır.

Yeni çıkan sayılarımıza ve arşivimize https://dergipark.org.tr/tr/pub/eskisehirmedj adresinden ulaşabilirsiniz.

Makale kabulümüz de Dergipark platformundan yapılmaya devam edilecektir.